spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 Projekt pn. Budowa ścieżki rowerowo - pieszej w miejscowości Sromowce Niżne

Treść

Powstanie kolejny fragment ścieżki rowerowej w Gminie Czorsztyn

Pomyślnie został rozpatrzony wniosek Gminy Czorsztyn o dofinansowanie mikroprojektu budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Sromowce Niżne ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,Oś priorytetowa: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.”

Zadanie będzie polegało na wybudowaniu 563 m ścieżki rowerowo – pieszej wzdłuż Dunajca w km od 8 +822 do km 9 +385, która rozpoczynać się będzie od kładki w Sromowcach Niżnych i będzie kontynuacją wybudowanej ścieżki Velo Dunajec. Na zakończenie prac planowany jest wspólny Polsko – Słowacki rajd rowerowy, w którym udział wziąć będzie mógł każdy zapalony rowerzysta . Wartość całkowita mikroprojektu to 69 991,92 euro. Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy na ten cel 49 995,22 euro, 5 % tj. kwotę w wysokosci 3 499,59 € stanowić będa środki z budżetu Panstwa.   Pozostała kwota  tj.16 497,11 €  stanowić będzie wkład własny samorządu  Projekt inwestycyjny jest realizowany w partnerstwie ze słowacką Gminą Czerwony Klasztor. Planowany termin realizacji inwestycji to kwiecień -lipiec 2020 r.  Natomiast rajd rowerzystów finalizujący całe przedsięwzięcie zaplanowano na sierpień br.

Celem mikroprojektu jest podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego poprzez budowę infrastruktury turystycznej ułatwiającej dostęp do odkrywania walorów przyrodniczych terenów Gminy Czorsztyn i Czerwnego Klasztoru


Sromowce Niżne: Wsiadaj na rower i ruszaj w podróż, która nie zna granic!

Miłośnicy aktywnego wypoczynku, którzy lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu oraz przemierzać kolejne kilometry na rowerze mają kolejny powód do zadowolenia. Zakończono i oddano do użytku kolejny odcinek trasy rowerowej na terenie Gminy Czorsztyn, tym razem w sołectwie Sromowce Niżne.

Trasa rowerowa stanowi kontynuację Velo Dunajec na lewym brzegu rzeki. Rozpoczyna się tuż obok istniejącej kładki pieszo-rowerowej (gdzie przewidziano miejsce do odpoczynku)  i biegnie w kierunku  przystani flisackiej  z widokiem na górujące Trzy Korony.

 Ścieżka rowerowa powstała w ramach  partnerstwa ze słowacką Gminą Czerwony Klasztor. Wartość całkowita mikroprojektu to 264 805 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 219 669 zł. Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazała dotację stanowiącą 71,43 % środków, 5 % stanowiła dotacją ze środków z budżetu państwa, a pozostała kwota, tj. 23,57 % stanowił wkład własny gminy.

 Spot promujący realizację projektu obejrzeć możesz  tutaj- YouTube

 Opr. Aneta Markus

Mikroprojekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowo - pieszej w miejscowości Sromowce Niżne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

 

 


Gmina Czorsztyn w dniu 30 listopada 2020 r. zakończyła realizację projektu pn.„Budowaścieżki rowerowo - pieszej w miejscowości Sromowce Niżne”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

W ramach projektu w Sromowcach Niżnych została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa o długości 563 mb oraz powstał filmik promocyjny.

Termin realizacji projektu obejmował okres: od 1 stycznia 2020 r. do 31.11.2020 r.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla mikroprojektu wyniosło 71,43 % kosztów kwalifikowanych, czyli 156 909,65 zł. Dofinansowanie z BP wyniosło 5% czyli 10 983,46 zł.

Całkowita wartość projektu to 264 806,01 zł,w tym koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 219 669,12 zł.

Głównym rezultatem projektu jest nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa, dzięki której wzrosła atrakcyjność turystyczna pogranicza Polsko-Słowackiego.

 


Ścieżka rowerowa w Sromowcach Niżnych - Galeria