sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

WYKAZY Z DNIA 03.08.2022 R.

Treść

Maniowy, dnia 03.08.2022 r.

INFORMACJA

Znak:IRG.6845.1.4.2022

                Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn na okres 21 dni, licząc od dnia 04.08.2022 r. do dnia 24.08.2022 r. zostaną wywieszone wykazy z dnia 03.06.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości:

1. do oddania w dzierżawę:

  1. IRG.6845.1.4.2022 - nieruchomość stanowiąca część działki ewid. zmod. nr 2515/10 o pow. 1,25 m2, położona w Kluszkowcach, z przeznaczeniem na umieszczenie infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, na okres 3 lat,
  2. IRG.6845.1.6.2022 - nieruchomość stanowiąca część działki ewid. zmod. nr 2648/1 o pow. 1,12 m2, położona w Kluszkowcach, z przeznaczeniem na umieszczenie infrastruktury technicznej, tj. sieci energetycznej, na okres 3 lat,
  3. IRG.6845.32.2022 – nieruchomość stanowiąca część działek ewid. nr 700/25, 3137/12 o pow. 110 m2, położona w Sromowcach Niżnych, z przeznaczeniem na cele handlowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat,
  4. IRG.6845.33.2022 – nieruchomość stanowiąca część działki ewid. zmod. nr 2515/50 o pow. 250 m2, położona w Kluszkowcach, z przeznaczeniem na teren zielony – ogródek przydomowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat,
  5. IRG.6845.35.2022 – nieruchomość stanowiąca część działki ewid. zmod. nr 1861/1 o pow. 20m2, położona w Maniowach, z przeznaczeniem na miejsca postojowe, na okres 3 lat,
  6. IRG.6845.36.2022 – nieruchomość stanowiąca część działki ewid. zmod. nr 1861/1 o pow.35 m2, położona w Maniowach, z przeznaczeniem na skład drewna, na okres 3 lat.

2. do sprzedaży:

  1. IRG.6840.20.2021 – nieruchomość składająca się z działek ewid. zmod. nr 1864/21, 1864/22, 1864/23 o łącznej pow. 0,0148 ha, położonej w Maniowach, objętej księga wieczystą NS1T/00154256/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, WydziałKsiąg Wieczystych, w trybie art. 37 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy p. nr 9 tel. 18 5218210. Ponadto wykaz zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.