spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Wykazy z dnia 15.06.2022 r.

Treść

Maniowy, dnia 15.06.2022 r. 

 

 

INFORMACJA

 

Znak:IRG.6840.9.2020

 

                Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn na okres 21 dni, licząc od dnia 20.06.2022 r. do dnia 10.07.2022 r. zostaną wywieszone wykazy z dnia 15.06.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości :

1. do oddania w dzierżawę:

  1. IRG.6845.30.2022- nieruchomość stanowiąca część działki ewid. zmod. nr 1814/6 o pow. 0,0038 ha, położona w Kluszkowcach, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 3 lat, tj. od dnia 06.08.2022 r. do dnia 05.08.2025 r., z przeznaczeniem na dojazd do działki ewid. zmod. nr 1813/9.

2. do oddania w użyczenie:             

  1. IRG.6850.1.2022 -nieruchomości położone w Maniowach, Kluszkowcach, o łącznej pow. 14,40 m2, z przeznaczeniem na postawienie pojemników na odzież używaną, na okres 3 lat tj. od dnia 07.08.2022 r. do dnia 06.08.2025 r.
  2. IRG.2501.2.2022 -pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn o pow.10,67 m2, z przeznaczeniem na biuro, na okres 3 lat tj. od dnia 07.08.2022 r. do dnia 06.08.2025 r.

 

3. do sprzedaży:

1)    IRG.6840.9.2020 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dz. ewid. zmod. nr 343/20 o pow. 0,0050 ha, położonej w Kluszkowcach, objętej księga wieczystą NS1T/00068310/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział  Ksiąg Wieczystych, w trybie art. 37 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 10
tel. 18 5218210. Ponadto wykaz zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.