spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Ogłoszenie o zamiarze bezpośrdniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
 O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

            Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778 z późn. zm.) Gmina Czorsztyn ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778 z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy.

 1. Określenie przewidywanego tryby udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:

Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na linii komunikacyjnej: Sromowce Niżne – Maniowy.

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

01 stycznia 2025 r.

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2024 r.

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn
  2. Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
  3. Strona internetowa Gminy Czorsztyn.

Wójt

                                                     Aneta Markus