zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE - XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn

Treść

OBWIESZCZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
zwołuje
XLIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń XL i XLI sesji.
 5. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2023-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi ul. Limierzysko w Maniowach do kategorii dróg gminnych - publicznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, na terenie gminy Czorsztyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Czorsztyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czorsztyn na 2023 rok.
 13. Oświadczenie Rady Gminy Czorsztyn w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 900, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

                                                                                                /-/ Andrzej Sproch