spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

Treść

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń XXXIV zwyczajnej sesji, XXXV nadzwyczajnej sesji i XXXVI nadzwyczajnej sesji.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2022 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Kluszkowcach, w trybie bezprzetargowym.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (tj. piątek) o godz. 1400, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

 

                                                                                                                

                                                    Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn

                                                                             /-/ Agnieszka Klag