spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

Treść

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 106 130,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa miasteczka ruchu rowerowego w miejscowości Maniowy”  w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

 Miasteczko ruchu rowerowego powstanie w sąsiedztwie hali sportowej w Maniowach. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostaną wybudowane alejki rowerowe wrazz oznakowaniem, zamontowane będą ławki oraz oświetlenie solarne.

 W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie robót budowlanych, które wyceniono na kwotę 186 404,13 zł. Roboty wykona Firma Usługowo Handlowa BUKOWSKI, Jan Bukowski z Maniów.