spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022 - podsumowanie realizacji LSR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022 - podsumowanie realizacji LSR

Treść

 

Szanowni Państwo

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, w którego skład wchodzą gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Szczawnica z terenu powiatu nowotarskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 7 426 000 zł.

Do dnia dzisiejszego rozdysponowano ponad 6 168 000 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:

- aktywizacji, integracji i wzmacniania kapitału społecznego poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;

- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;

- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” trzydzieści jeden razy ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Stowarzyszenia rozpatrzyła 152 złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

A oto przykłady zrealizowanych inwestycji:

- Organizacja cyklu inicjatyw pn. "EKO WZMACNIACZ"

-  „Grzybek dla turysty” - budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”

- Budowa elementów infrastruktury w obrębie istniejącego kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Ochotnica Dolna

- Budowa placu zabaw w Sromowcach Niżnych

- Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki

- Zakup elektrycznego pojazdu osobowego

- Otwarcie firmy ogólnobudowlanej wraz z wypożyczalnią sprzętu budowlanego

- utworzenie nowego przedsiębiorstwa usługowego w zakresie wynajmu ekologicznych rowerów elektrycznych i tandemów dla osób niepełnosprawnych

- Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej umożliwiającej rozwój istniejącej produkcji oraz wdrożenie nowego produktu turystycznego” Góralski Przysmak

- Innowacyjna aplikacja dla programu lojalnościowego hoteli

- Rozwój firmy  poprzez zakup koparki gąsienicowej i ładowarki kołowej

- Pamiętajmy o ogrodach - zachowanie bogatego dorobku kulturowego Pienin

- Szlakiem Tożsamości  Ochotnicy

- Jarmarki Krościeńskie

Zarząd oraz Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.    

Biuletyn w wersji on-line - http://www.leadergorcepieniny.pl/files/biuletyn_informacyjny_lipiec_2022.pdf

Więcej informacji o działaniach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” na stronie

http://www.leadergorce-pieniny.pl/

Źródło: Redakcja LGD „Gorce-Pieniny”