sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kluszkowce

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kluszkowce

Treść

   Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 610 m, obejmującego odcinek drogi w km 0+000- 0+610,00 wciągu ulicy Rozwojowej w miejscowości Kluszkowce. Zakres prac przewiduje budowę nowego chodnika dla pieszych przy drodze gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia i poszerzenia pasa ruchu od strony projektowanego chodnika prawostronnego, wykonanie nowej nawierzchni na całej długości drogi, wykonanie zarurowania odcinka rowu, regulację studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wymianę uszkodzonych, regulację zjazdów, montaż barierek ochronnych i wykonanie oznakowania drogi. Wykonawcą jest firma BEDNARCZYK z siedzibą w Kluszkowcach. Wartość robót budowlanych wynosi – 850 501,30 zł brutto. Termin wykonania inwestycji to listopad 2022 r.

Zdjęcia