spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”- podpisanie umowy z wykonawcą

„Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”- podpisanie umowy z wykonawcą

Treść

   W dniu 21.06.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha, a Panem Grzegorzem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „BELLSPORT” z siedzibą w Bytomiu na wykonanie zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Czorsztyn”.

   Przedmiotem inwestycji jest budowa części strefy rekreacyjnej przy ulicy Zamkowej, w formie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem ogrodzenia. W skład boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m wchodzić będą boiska do następujących gier zespołowych: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki.

Wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą wynosi – 544 607,72 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji – do 31.10.2022 r.

   Realizacja inwestycji przyczyni się do promowania aktywnego stylu życia. Wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa poprzez możliwość uprawiania sportu w profesjonalnym, specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Ponadto zwiększona dostępność mieszkańców do strefy rekreacyjno-sportowej wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.