spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej w Kluszkowcach - podpisanie umowy z wykonawcą

Przebudowa drogi gminnej w Kluszkowcach - podpisanie umowy z wykonawcą

Treść

   W dniu 21.06.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wacha, a Panią Krystyną Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Firma BEDNARCZYK z siedzibą w Kluszkowcach na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rozwojowej na odcinku 610mb w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn”.

   Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 610 m., obejmującego odcinek drogi w km 0+000- 0+610,00 wciągu ulicy Rozwojowej w miejscowości Kluszkowce.

   Zakres prac przewiduje budowę nowego chodnika dla pieszych przy drodze gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia i poszerzenia pasa ruchu od strony projektowanego chodnika prawostronnego, wykonanie nowej nawierzchni na całej długości drogi, wykonanie zarurowania odcinka rowu, regulację studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wymianę uszkodzonych, regulację zjazdów, montaż barierek ochronnych i wykonanie oznakowania drogi.

Wartość robót budowlanych wg umowy z Wykonawcą wynosi – 850 501,30 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji – do 31.10.2022 r.

   Cieszymy się, że w naszej Gminie zostanie wykonana kolejna nowa droga. Poprawi to wizerunek Kluszkowiec, a tym samym naszej Gminy.