spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Czorsztyn

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Czorsztyn

Treść

Gmina Czorsztyn otrzymała kolejne dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej 360576K ul. Krótka w km od 0+000,00 do km 0+216,00 w miejscowości Czorsztyn.

➡️ Wartość dofinansowania: 320 559,00 zł.

➡️ Realizacja zadania obejmuje wykonanie:

✔️ frezowanie jezdni, rozebranie istniejącej zniszczonej nawierzchni chodników, parkingu oraz poboczy, budowę kanału technologicznego, wymianę zniszczonych krawężników i obrzeży, wymianę zniszczonych elementów kanalizacji deszczowej, uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymianę i ujednolicenie nawierzchni poboczy i chodników z kostki betonowej brukowej oraz odtworzenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej brukowej

➡️ Celem zadania jest:

✔️ poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Czorsztyn, będącej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki i turystyki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Czorsztyn.

Na dzień dzisiejszy Gmina Czorsztyn ogłosiła przetarg i czekamy na jego rozstrzygnięcie.

➡️ Termin zakończenia zadania to 30.11 2022 r.