spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności II raty podatków.

Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności II raty podatków.

Treść

Szanowni Państwo

Urząd Gminy Czorsztyn przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych mija 16 maja 2022 r. Wszystkie zobowiązania można zapłacić w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.

Ważne:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 16,00 zł.

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.