spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowlanej

Dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowlanej

Treść

   Informujemy, że Dolnośląska  Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika.

Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w branży budowlanej (PKD – sekcja F).

W ramach aktualnych Rekomendacji szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1. Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.

2.Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.

3.Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.

4.Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.

5.Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.

6.Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.

7.Użytkowanie rusztowań.

8.Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.

9.Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.

10.Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.

11.Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.

12.Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.

13.Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

14.Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.

15.Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

    Aktualnie trwa oczekiwanie na modyfikację/aktualizację ww. Rekomendacji o dodatkowe 21 tytułów szkoleń np. z zakresu operatora koparek kl. III, koparko – ładowarek kl. III, ładowarek kl. III, znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie, uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi informactycznych itp.

Uproszczony schemat udziału w projekcie:

  1. złożenie wstępnego Formularz zgłoszeniowego przez stronę internetową PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
  2. kontakt DARR S. A. z zainteresowanym udziałem przedsiębiorstwem
  3. złożenie przez przedsiębiorstwo dokumentów aplikacyjnych przez system Operatora www.projekty.frw.pl
  4. podpisanie umowy o refundację kosztów szkoleń
  5. wybór przez przedsiębiorstwo usług z Bazy Usług Rozwojowych
  6. udział w usługach rozwojowych
  7. złożenie wniosku o refundacje kosztów usługi wraz z załącznikami

Personel projektu wyjaśni Państwu zasady udziału w projekcie, pomoże w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych itp.

 

 Kontakt dla firm/pracowników z województwa małopolskiego:

Dolnośląscy Pracodawcy, tel. 527 991 888, 530 828 511, e-mail budowlany@dp.org.pl, www.dolnoslascypracodawcy.pl

 

Zapraszamy do kontaktu również firmy szkoleniowe, zainteresowane realizacją szkoleń dla branży budowlanej.

Źródło: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.