spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Informacje na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

Informacje na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

Treść

    W związku z upływającym dzisiaj (tj. 21.04.2022 r.) terminem składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn uprzejmie informujemy, że uwagi te będą w najbliższym czasie przekazane do wyłonionego drogą przetargu biura planistycznego w Krakowie. Ani Wójt, ani pracownicy Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach nie zajmują się rozpatrywaniem tych wniosków oraz nie decydują o przekształceniu danej działki na budowlaną.

    W dniu 7 listopada 2019 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Czorsztyn a wyłonionym biurem planistycznym ASTA-PLAN Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna z Krakowa, które zajmuje się zarówno studium jak i częścią graficzną zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina przeznaczyła kwotę w części I Ekofizjografia dla Gminy Czorsztyn – 34 317,00 zł brutto, część II Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn – 137 268,00 zł brutto, część III Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn – 171 585,00 zł brutto. Łącznie jest to kwota w wysokości 343 170,00 zł brutto.

    Złożone przez mieszkańców uwagi będą rozpatrywane i opiniowane przez odpowiednie instytucje. Ostatecznie cała dokumentacja zostanie zatwierdzona przez nadzór prawny Wojewody Małopolskiego. 

Uwarunkowania rozwoju

Kierunki zagospodarowania