spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Opublikowano ranking gmin w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Opublikowano ranking gmin w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Treść

Gmina Czorsztyn znalazła się na najwyższym miejscu wśród gmin powiatu nowotarskiego w najnowszym ranginu gmin zaangażowanych w realizację Programu Czyste Powietrze. Ranking został przygotowany pzrez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Natomiast na 2162 gmin, które przystąpiły do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znalazła się na 311 miejscu. Ranking został sporządzony w oparciu o liczbę budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie danej gminy oraz liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu gminy w okresie od 1.04.2022–31.12.2023.

657 gmin z najlepszymi wynikami może otrzymać do 30 tys. zł. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie od pięciu lat współpracuje z gminami, które otrzymują finansowanie na utworzenie i prowadzenie gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych oraz wynagrodzenie za złożone wnioski.

Więcej informacji na temat rankingu: https://czystepowietrze.gov.pl/partnerzy/gminy/ranking-gmin

Pełny ranking dostępny:

Ranking Gmin

Zdjęcia