spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Szkolenie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024"

Szkolenie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Treść

15 maja br. w sali obrad Urzędu Gminy Czorsztyn odbyło się szkolenie dla seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych w formie sąsiedzkiej.

W ramach programu seniorzy skorzystali ze świadczenia w formie usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa opartego na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki. Osoby, które zgłosiły chęć udziału w projekcie otrzymały opaski bezpieczeństwa.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Gmina Czorsztyn zawarła umowę z firmą HRP Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na zakup usługi teleopieki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W tym celu zakupiła dla mieszkańców Gminy Czorsztyn 40 sztuk opasek bezpieczeństwa, które zostały przekazane seniorom podczas szkolenia. Umowa obowiązuje do końca 2024 r. Wartość umowy to kwota 19 800 zł brutto.

Podczas szkolenia, seniorzy otrzymali informacje na temat zasad działania teleopieki oraz praktyczne wskazówki dotyczące obsługi opaski bezpieczeństwa.

Spotkanie prowadzili Anna Szałabaj i Przemysław Nowak z firmy HPR Care Sp. z o.o.