spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Zbliża się termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Zbliża się termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Treść

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Czorsztyn przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych mija 15 maja 2024 r. Wszystkie zobowiązania można zapłacić w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej podając w opisie numer ewidencyjny lub imię i nazwisko podatnika.

Ważne:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł. Pomimo powyższego jeżeli nie zostanie uregulowana zaległość to w kolejnym kroku zostanie zastosowana ściągalność w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i działającego w jego imieniu poborcę skarbowego, co naraża podatnika na ponoszenie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.