spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Rozpoczął się nabór wniosków na udostępnianie kompostowników mieszkańcom Gminy Czorsztyn

Rozpoczął się nabór wniosków na udostępnianie kompostowników mieszkańcom Gminy Czorsztyn

Treść

W związku z przyznaną przez Sejmik Województwa Małopolskiego Gminie Czorsztyn dotacją, przeznaczoną na zakup kompostowników, informujemy, że od 10 maja do 3 czerwca br., można składać wnioski na udostępnienie kompostownika.

W ramach realizowanego zadania, mieszkańcom Gminy Czorsztyn zostaną użyczone kompostowniki na okres 1 roku na podstawie umowy. Po tym okresie, kompostownik stanie się własnością mieszkańca. Kompostowniki zostaną przekazane mieszkańcom na potrzeby własne.

Wnioski należy składać:

  • pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy),
  • bezpośrednio na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Czorsztyn,
  • za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Czorsztyn. Formularze dostępne są także na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Czorsztyn oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, p. 23.

Celem inwestycji jest zwiększenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych co ułatwi mieszkańcom zagospodarowanie bioodpadów.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu zaopatrzenia w kompostowniki.

Regulamin, wniosek na przyznanie kompostowników, umowa użyczenia oraz protokół zdawczo-odbiorczy dostępne są w załącznikach poniżej. 

Pliki

Regulamin.pdf 124.15 KB
Umowa użyczenia - wzór.pdf 150.29 KB
Wniosek o kompostowniki.docx 21.43 KB