sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Promesy dla Gminy Czorsztyn na realizację kolejnych zadań

Promesy dla Gminy Czorsztyn na realizację kolejnych zadań

Treść

2 kwietnia br. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Białce Tatrzańskiej, marszałek Witold Kozłowski, reprezentujący samorząd województwa przekazał promesy dla beneficjentów z terenu powiatów: suskiego, myślenickiego, wadowickiego, tatrzańskiego i nowotarskiego.  

W ramach konkursów: Małopolskie OSP 2024, Małopolskie świetlice wiejskie 2024, Modernizacja/budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2024, Wsparcie finansowe dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, Pomoc finansowa dla gmin, w których funkcjonują zespoły ratownicze z psem oraz Pomoc finansowa dla gmin, lokalne samorządy dostaną środki finansowe kolejne inwestycje.

W imieniu Gminy Czorsztyn promesy odebrał Wójt Gminy, Tadeusz Wach. Gmina pozyskała dotację w ramach czterech konkursów: Małopolskie OSP 2024, Małopolskie świetlice wiejskie 2024, Modernizacja/budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2024, Wsparcie finansowe dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.

Zdjęcia