sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Wojewoda Małopolski podpisał umowy na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Wojewoda Małopolski podpisał umowy na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Treść

28 marca br., w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, miało miejsce spotkanie Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara z samorządowcami z terenu Małopolski.

Celem spotkania było podpisanie umów na realizację zadań w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Mieszkańcy chcą, aby drogi lokalne były coraz lepszej jakości. Dbamy o to razem z samorządem i traktujemy tę troskę jako nasze wspólne zobowiązanie. Dzięki zawartym z samorządami umowom w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie możliwe wykonanie wielu inwestycji na terenie gmin i powiatów Małopolski – mówił podczas spotkania Wojewoda Małopolski, Krzysztof Jan Klęczar.

Gmina Czorsztyn z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 r. otrzymała dotację w wysokości 798 717, 00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w miejscowości Sromowce Wyżne” – dotyczy ulicy Wojska Polskiego.

Gminę Czorsztyn podczas podpisywania umowy reprezentowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Tadeusz Wach oraz Skarbnik Gminy – Józef Huzior.