spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Lista inwestycji zrealizowanych na terenie sołectwa Mizerna

Lista inwestycji zrealizowanych na terenie sołectwa Mizerna

Treść

 • Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odc. I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze. Całkowity koszt inwestycji to 10 306 570,16 zł dofinansowanie wyniosło 5 884 049,74 zł.
 • Odbudowa drogi gminnej Mizerna. Koszt inwestycji wyniósł 63 304,45 zł.
 • Budowa placu zabaw. Wartość inwestycji 57 888,46,00 zł. Dofinansowanie z ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wyniosło 37 000,00 zł.
 • Odbudowa mostu betonowego Mizerzanka. Wartość inwestycji wyniosła 111 385,83 zł.
 • Odnowa centrum wsi Mizerna. Wartość całkowita zadania wyniosła 331 145,00 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 to kwota 197 029,00 zł.
 •  Budowa amfiteatru w miejscowości Mizerna. Wartość całkowita zadania to 52 613,00 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” wyniosło 34 220,00 zł.
 • Remont poddasza w remizie OSP. Wartość inwestycji 20 000,00 zł.
 • Odbudowa drogi gminnej od posesji państwa Suchwałko do posesji państwa Grońskich. Całkowity koszt inwestycji 52 718,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 42 174,00 zł.
 • Remont poboczy oraz jezdni w górnej części sołectwa. Koszt inwestycji to 36 180,45 zł.
 • Odbudowa kanału odwodnienia cieku wodnego „Do Przykszazi”. Koszt całkowity inwestycji 53 210,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 40 000,00 zł.
 • Montaż bariero-poręczy. Wartość inwestycji 17 140,00 zł.
 • Remont sali w budynku OSP. Wartość inwestycji 27 800,00 zł.
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku OSP. Wartość inwestycji wyniosła 40 344,00 zł. Środki własne Gminy Czorsztyn.
 • Utwardzenie placu przed amfiteatrem w Mizernej.
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Mizernej, środki finansowe w wysokości 6 437 818,00 zł pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Inwestycja wykonana w 2024 r.

Inwestycja, która będzie realizowana w 2024 r.:

 • Remont drogi gminnej nr K360570 na odcinku km 0+009,50 – do km 0+416,00 w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mizerna. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 828 275,00 zł.