sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Rozpoczął się remont ulicy Kraszewskiego w Maniowach

Rozpoczął się remont ulicy Kraszewskiego w Maniowach

Treść

Kolejne ulice w Maniowach są remontowane. Ekipa budowlana z firmy ZIBUD Sp. z o.o. spółka komandytowa z Kamienicy rozpoczęła remont na ulicy Kraszewskiego w Maniowach. 

Zakres robót będzie obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz chodników.

Środki na remont ulicy pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”.

W ramach tego zadania wyremontowane zostały ulice Słowackiego i Żeromskiego w Maniowach oraz ulica Zamkowa w Czorsztynie. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 5%, pochodzi ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.

Przepraszamy za utrudnienia związane z rozpoczętym remontem. Jednoczenie prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie wynikające z prowadzonych prac i niepozostawianie samochodów na chodnikach.

Zdjęcia