sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Ankieta dla mieszkańców dotycząca zapotrzebowania na żłobek w Gminie Czorsztyn

Ankieta dla mieszkańców dotycząca zapotrzebowania na żłobek w Gminie Czorsztyn

Treść

Ankieta dla mieszkańców dotycząca zapotrzebowania na żłobek w Gminie Czorsztyn

 

Mając na uwadze oczekiwania Państwa związane ze stworzeniem warunków do profesjonalnej opieki nad Waszymi dziećmi, chcemy pozyskać środki finansowe z programu MALUCH+ w celu utworzenia żłobka na terenie Gminy Czorsztyn w Kluszkowcach (częściowo pomieszczenia po byłej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej).

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie nam pomocna do oszacowania potrzeb w tym zakresie. Ankieta ma charakter anonimowy, zatem prosimy o nieumieszczanie w niej danych osobowych.

Ankieta skierowana jest do rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – opieka
w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 29 lutego 2024 r.

- on-line pod adresem: https://forms.gle/iaLFPbTtVW2SmDLu8

lub wypełnioną w terminie do 29 lutego 2024 r.

- dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, pok. 17 I piętro, lub

- przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy, lub

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozabudzetowe@ug.czorsztyn.pl,

 

Dziękujemy