zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Komunikat dotyczący punktu pobrań materiałów do badań laboratoryjnych

Treść

Na początku 2011 r. w budynku przy ul. Granicznej 32 w Sromowcach Wyżnych, został otwarty Punkt Pobrań materiału do badań laboratoryjnych. Po kilku latach do sąsiednich pomieszczeń wprowadził się Bank Spółdzielczy, z którym dzierżawiono jedno wspólne pomieszczenie oraz wejście.

           W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zawarte jest że podmiot leczniczy nie może posiadać wspólnych pomieszczeń i wspólnego wejścia z inną jednostką użyteczności publicznej, taką jak np. Bank.

          W dniu 25 sierpnia 2023 r. Laboratorium Analiz Lekarskich zwróciło się z prośbą o rozwiązanie tego problemu, poprzez rozdzielenie wspólnych pomieszczeń i wejścia.

          W dniu 21 listopada 2023 r. Urząd Gminy Czorsztyn zwrócił się z prośbą do Pienińskiego  Banku Spółdzielczego o wyrażenie zgody na wykonanie robót remontowych mających na celu wykonanie osobnego wejścia do pomieszczenia banku i wykonanie dodatkowej łazienki. Jednak bank nie wyraził zgody na powyższe twierdząc że wejście bezpośrednie do pomieszczenia biurowego oraz poczekalnia w małym pomieszczeniu biurowym jest niedopuszczalna. Jedynym wyjściem jest znalezienie pomieszczenia zastępczego.

          OSP Sromowce Wyżne zaproponowało bankowi pomieszczenie w remizie, jednak bank nie wyraził zainteresowania.

          W związku z niemożliwością znalezienia lokalu zastępczego akceptowanego przez Bank, w dniu 20 grudnia 2023 r. wypowiedziano Bankowi umowę najmu ze skutkiem z dniem 31 marca 2024 r.