zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Druhowie OSP w Sromowcach Niżnych otrzymali specjalistyczną odzież

Druhowie OSP w Sromowcach Niżnych otrzymali specjalistyczną odzież

Treść

Strażacy ochotnicy z OSP Sromowce Niżne dzięki dofinansowaniu w ramach zadania pn. „Małopolskie OSP 2023”, otrzymali pomoc finansową w wysokości 10 000 zł na zakup odzieży specjalistycznej. W ramach zakupu druhowie zostali wyposażeni w rękawice, kominiarki i buty strażackie, hełmy, bluzy polarowe oraz trzyczęściowe ubrania ochronne.

Przypomnijmy, że Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały nr LXVI/983/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. wyraził zgodę na udzielenie dotacji celowej gminom z terenu Małopolski na udzielenie pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Małopolski.  

Celem tej dotacji jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, pożarów, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Zakupiona odzież ochronna, zabezpiecza przed działaniem czynników mechanicznych, powierzchniowych, przed środkami chemicznymi, czynnikami atmosferycznymi, wodą, oraz gorącem i płomieniem.

Przekazanie nowej odzieży miało miejsce w remizie OSP w Sromowcach Niżnych. Podczas spotkania obecni byli: Tadeusz Wach, Wójt Gminy Czorsztyn, Adam Grywalski, sołtys wsi i druhowie: Krzysztof Regiec, Michał Regiec i Marcin Regiec.

Mamy nadzieję, że doposażenie strażaków ochotników przełoży się na ich bezpieczeństwo podczas wykonywania trudnej i odpowiedzialnej służby.