zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

ANIKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Czorsztyn

ANIKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Czorsztyn

Treść

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., art. 3b, (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1469 z póź. zm.).

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów  wytworzonych i poddanych biodegradacji na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku. Za nieosiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, zostaną naliczone wysokie kary, co spowoduje wzrost opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców Gminy Czorsztyn. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów sprawozdawczych oraz będą podstawą przygotowania gminy w zakresie prawidłowej gospodarki bioodpadami.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli, użytkowników nieruchomości, w szczególności dla tych, którzy korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać pocztą tradycyjną, bądź za pośrednictwem platformy EPUAP lub dostarczyć do Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy – sekretariat lub pok. 23, w terminie do 31 stycznia 2024 r.   

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 18 27 50 059, 18 27 50 070 wew. 231, 232.

Druk ankiety jest do pobrania w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach oraz w załączniku poniżej.

Pliki

ankieta bioodpady.doc 55 KB