zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

15 listopada - termin płatności IV raty podatków

15 listopada - termin płatności IV raty podatków

Treść

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 15 listopada (środa) upływa termin zapłaty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. Wszystkie zobowiązania można zapłacić w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej podając w opisie numer ewidencyjny.

Ważne:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł. Pomimo powyższego jeżeli nie zostanie uregulowana zaległość to w kolejnym kroku zostanie zastosowana ściągalność w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i działającego w jego imieniu poborcę skarbowego, co naraża podatnika na ponoszenie dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.