zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Nowoczesna biblioteka w Kluszkowcach coraz bliżej

Nowoczesna biblioteka w Kluszkowcach coraz bliżej

Treść

Modernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Kluszkowcach jest niezwykle ważnym projektem, który ma na celu przystosowanie go na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej, realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Prace termoizolacyjne na elewacji budynku i wymiana stolarki okiennej zostały już wykonane. Obecnie, ekipa budowlana skupia się na pracach wykończeniowych wewnątrz budynku. Układane są m.in. płytki na schodach między poszczególnymi kondygnacjami.

Wykonywane są prace związane z dostosowaniem budynku do parametrów pod względem oświetlenia, wentylacji i temperatury. W nowym budynku zostanie wydzielona przestrzeń na wypożyczalnię, czytelnię, czytelnię komputerową, strefę dla seniora, pomieszczenia dla dzieci i młodzieży, strefę wypoczynku, magazyn oraz sanitaria dla użytkowników. Na parterze budynku będzie wypożyczalnia i strefa dla seniorów z księgozbiorem dla dorosłych i odpowiednim wyposażeniem dla tej grupy wiekowej, natomiast na pierwszym piętrze znajdować się będzie czytelnia z księgozbiorem popularnonaukowym, czytelnia komputerowa i pomieszczenie dla dzieci młodzieży.

Dla pracowników zaprojektowano pomieszczenia socjalno-sanitarne. Po zakończeniu prac, budynek dawnej szkoły będzie nie tylko funkcjonalny, ale także nowoczesny.

Budynek biblioteki będzie spełniał obowiązujące kryteria użyteczności publicznej. Biblioteka wyposażona zostanie w odpowiedni sprzęt i meble po to, aby umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami swobodne i nieograniczone żadnymi barierami korzystanie ze zbiorów i usług bibliotek. W kotłowni budynku został zamontowany nowoczesny kocioł grzewczy spełniający odpowiednie normy, który zapewni bezpieczne funkcjonowanie systemu ogrzewania budynku.

Na modernizację budynku Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach pozyskała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 2 020 000,00 zł, wkład własny od Organizatora: Gminy Czorsztyn to kwota 475 000,00 zł.

Całość prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem to koszt 2 495 000,00 zł.

Ideą tego przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, poprzez aranżację przestrzeni i odpowiednie wyposażenie biblioteki w stanowiska komputerowe, meble ergonomiczne dostosowane do rodzajów zbiorów oraz do grup wiekowych i kategorii czytelników.