spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym

Treść

Trzy ogólnopolskie konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu.

Jeżeli ma ochotę, to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI.

Prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie lub wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych z artykułów spożywczych).

W sumie, każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU.

Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA.

Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

Dodatkowo każda placówka (szkoła, przedszkole, świetlica) może przysłać nieograniczoną liczbę prac i każda praca będzie oceniana indywidualnie!

Malujemy – rysujemy prace plastyczne:

„Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice      (termin do 31.01.2024)

„Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło      (termin do 28.02.2024)

„Moja wymarzona Złota Rybka” - dla MUZEUM  ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna   (termin do 31.03.2024)

Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).

Serdecznie zachęcamy!!!

Więcej informacji dostępnych pod adresem:

http://www.uschabinskiej.pl

lub telefonicznie: 510 925 000.

E-mail w sprawie konkursu: konkurs@uschabinskiej.pl 

Zdjęcia