zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Trwa modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluszkowcach

Trwa modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluszkowcach

Treść

Firma Usługowo-Handlowa „Bukowski” prowadzi prace remontowe na działce nr 2657 w Kluszkowcach przez którą przebiega droga gminna. Prace obejmują następujące etapy: dokonanie pomiarów, roboty ziemne polegające na wyrównaniu, profilowaniu i zagęszczaniu istniejącej nawierzchni. Kolejny etap to wykonanie podbudowy warstwy dolnej z pospółki o grubości 20 cm oraz nawierzchni, na którą położony zostanie tłuczeń o gramaturze do 35 mm. Zakres prac dotyczy odcinka drogi o długości 860 mb. Ponadto wykonawca oczyści przepust o długości 4 metrów i rów przydrożny na długości120 metrów. Dzięki tej inwestycji, znacząco poprawi się dojazd do pól i działek położonych w Kluszkowcach i Czorsztynie.

Wartość inwestycji to kwota 148 589,45 zł i jest współfinansowana ze środków pozyskanych od Województwa Małopolskiego.

"Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego"