zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Projekt „Blisko, coraz bliżej biblioteki”

Projekt „Blisko, coraz bliżej biblioteki”

Treść

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Blisko, coraz bliżej biblioteki" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021–2025.

Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę ma na celu budowanie partnerstwa i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju czytelnictwa i integracji lokalnej społeczności w Gminie Czorsztyn. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia, warsztaty i inicjatywy lokalne w zakresie promowania aktywności czytelniczej. Realizowane będą projekty edukacyjno-animacyjne oraz szkolenia dla pracowników biblioteki w celu podniesienia kompetencji w zakresie rozpoznawania potrzeb lokalnych społeczności i potencjału kulturowego mieszkańców. W planach jest też przeprowadzenie konkursu na inicjatywy oddolne o charakterze kulturalnym wynikającym z konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Czorsztyn, organizowanie wspólnie z partnerami warsztatów proczytelniczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Głównym celem tego projektu jest podnoszenie kompetencji zespołu biblioteki, aktywizacja społeczności lokalnych wokół działań proczytelniczych, budowanie i rozwijanie partnerstw wokół Biblioteki na rzecz rozwoju czytelnictwa, wymiana doświadczenia z innymi bibliotekami. Podejmowane działania mają na celu stworzenie biblioteki jako centrum dostępu do kultury i wiedzy, umożliwiając rozwój i upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców, oferując potencjalnym użytkownikom szereg różnorodnych i atrakcyjnych usług bibliotecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych oraz informatycznych.

Na realizację tego zadania biblioteka otrzymała w latach 2023–2024 dofinansowanie w wysokości 103 000,00 zł. Całość projektu to koszt 119 000,00 zł.  

O realizacji poszczególnych zadań w ramach tego projektu, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Już dziś zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach i konkursach.

Zdjęcia