spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przygotowania do nowego roku szkolnego w Gminie Czorsztyn

Przygotowania do nowego roku szkolnego w Gminie Czorsztyn

Treść

Za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny. Jesteście ciekawi jak w szkołach wyglądają przygotowania do rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym? 
Wakacje to okres, w którym w szkołach przeprowadza się inwentaryzację pomieszczeń, doposaża pracownie i wykonuje się niezbędne prace remontowo-malarskie po to, żeby przygotować wszystkie pomieszczenia i pracownie do prowadzenia zajęć. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach podczas wakacji pomalowano pokój wicedyrektora i przeprowadzono remont sali 26 w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (malowanie sali i wymiana wyposażenia). Powstanie tutaj ekopracownia.
Podobna pracownia powstanie w Szkole Podstawowej w Maniowach, gdzie w ramach projektu pn. „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”, prowadzone będą zajęcia, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej.
W Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych wykonano remonty bieżące polegające na malowaniu, poprawkach tynkarskich oraz innych, drobnych pracach wynikających z przeglądu budowlanego i przepisów bhp, w tym montaż poręczy przyściennych na klatce schodowej. 
Dodatkowo do budynku szkoły została wprowadzona nowa sieć wodociągowa oraz podłączenie CO w nowo budowanej sali gimnastycznej z istniejącą kotłownią. Spowodowało to konieczność prac remontowych po wykonaniu przyłącza w podłodze na parterze budynku.
Ponadto wykonywane są prace inwestorskie polegające na całkowitym remoncie podwórka szkolnego pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a budowaną salą oraz wejście na boisko wielofunkcyjne. Prace obejmują dostosowanie komunikacji do przepisów bhp, ppoż oraz dla osób niepełnosprawnych.
W Szkole Podstawowej Sromowcach Niżnych przeprowadzono prace malarskie i dokonano bieżących prac i poprawek remontowych wynikających z eksploatacji pomieszczeń w ciągu roku szkolnego. Tu przygotowano także nowy oddział przedszkolny, w którym zapewniono miejsce dla 25 przedszkolaków. 
Również kadra nauczycielska podnosi swoje kwalifikacje i zdobywała kolejne stopnie zawodowe. Wśród nich są: pan Dominik Gorlicki ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach, oraz pani Kaja Tokarczyk ze Szkoły w Sromowcach Wyżnych, którzy zyskali stopień nauczyciela mianowanego. Na stopień nauczyciela dyplomowanego awansowała pani Zofia Mężyk ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych. Gratulujemy! 
W nowym roku szkolnym, w Gminie Czorsztyn, swoją przygodę edukacyjną rozpocznie 90 pierwszoklasistów.