spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Maniowach

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Maniowach

Treść

Miło nam poinformować, że została podpisana umowa-dotacja pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Tadeusza Wacha, Wójta Gminy Czorsztyn, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentowanym przez Małgorzatę Sikorę, Zastępcę Prezesa Zarządu i Roberta Bażela, Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji. Umowa dotyczy dofinansowania zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im Wł. Orkana w Maniowach”

Umowa na kwotę 62 500,00 zł dotyczy realizacji projektu w obszarze tematycznym „odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”.

Ekopracownia dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 62 500,00 zł.

Celem działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej i działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.

Utworzenie pracowni zostanie zrealizowane do końca tego roku.

Zdjęcia