spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Renowacja XVIII-wiecznego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach

Renowacja XVIII-wiecznego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach

Treść

Gmina Czorsztyn uzyskała dofinansowanie na renowację zabytkowego Kościoła św. Sebastiana w Maniowach. W związku z postępującym niszczeniem Kościoła niezbędne są prace renowacyjne, które zabezpieczą obiekt przed postępującą korozją biologiczną. Przypomnijmy, że Kościół św. Sebastiana powstał w latach dwudziestych XVIII wieku, jako wotum wdzięczności za wybawienie od epidemii czerwonki, w wyniku której zmarło 130 osób, czyli około jednej czwartej wszystkich mieszkańców wsi. W 1938 roku gruntownie został odnowiony pod kierunkiem majstra Andrzeja Krzysika z Maniów. W latach 1987–1988 przeniesiono go wraz z cmentarzem do Nowych Maniów.

Jest to obiekt drewniany, z drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce, konstrukcji zrębowej o ścianach pokrytych gontem, pod sobotami bez szalunku. Na gontowym dachu znajduje się wieżyczka z sygnaturką zwieńczona ośmioboczną banią z iglicą. Korpus kaplicy jest podłużny, zamknięty trójbocznie bez wyodrębnionego prezbiterium. Otaczają go niskie podcienia na słupach nazywane sobotami, kryte gontowym, stromym i zróżnicowanym zadaszeniem. Wnętrze kryje strop płaski, podłoga jest z desek. Zabytek leży na Szlaku Architektury Drewnianej.

Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich. Konieczne jest sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Dla zachowania konstrukcji samego budynku niezbędne jest wykonanie stabilizacji konstrukcji części składowych Kościółka. Prace remontowo-budowalne obejmą odnowienie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i odrzwi, więźby dachowej i pokrycia dachowego, wykonanie orynnowania i rur spustowych. Ponadto wykonana zostanie modernizacja instalacji elektrycznej i izolacja przeciwwilgociowa. Ze względu na status zabytku, Kościół zyska zabezpieczenia antywłamaniowe, przeciwpożarowe i odgromowe.

Fundusze w wysokości 1 176 000 zł zostały pozyskane z programu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na renowację zabytku dołożone zostanie zaledwie 2% środków własnych.

„Przeświadczenie, że właśnie wytwarza się przyszły zabytek bardzo człowieka mobilizuje” (M. Musierowicz).

Zdjęcia