sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Podpisanie umowy - AT GASTROBUD Andrzej Tarchała.

Podpisanie umowy - AT GASTROBUD Andrzej Tarchała.

Treść

Dnia 23 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn a Panem Andrzejem Tarchała, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: AT GASTROBUD Andrzej Tarchała.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych - IV".

Parter budynku zostanie odłączony z funkcji szkoły i przystosowany do oddziału przedszkolnego pod względem bytowym, sanitarnym i przeciwpożarowym.

Wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy – 189 637,70 zł brutto

Termin wykonania zadania - 21 sierpnia 2023 r.