spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

Trwają prace związane z budową amfiteatru, widowni, infrastrukturą towarzyszącą oraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru.

Trwają prace związane z budową amfiteatru, widowni, infrastrukturą towarzyszącą oraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru.

Treść

Zakres prac obejmuje:

- Roboty instalacyjne, takie jak: przełożenie sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacja deszczowej, instalacje elektryczne, - Roboty budowlane takie jak: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty żelbetowe, podłoża i posadzki na scenie oraz na widowni, tynki, okładziny kamienne, balustrady, stolarka, dach nawierzchnie.

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru zostanie zmodernizowana droga gminna ul. Gorczańska, w zakresie położenia nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienia, wykonania chodnika w kierunku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz utwardzenia placu postojowego.

Kwota dofinansowanie: 3.490.052,73 PLN

Całkowita wartość: 3.877.836,37 PLN

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych