spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Modernizacja drogi gminnej ul. Trzech Koron w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn.

Modernizacja drogi gminnej ul. Trzech Koron w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn.

Treść

Modernizacja drogi gminnej ul. Trzech Koron w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn.

Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej ul. Trzech Koron w km 0+000 – 0+241 w miejscowości Sromowce Wyżne. Gmina Czorsztyn".

Wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy – 529 974,01 zł brutto.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w Sromowcach Wyżnych, będącej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania gospodarki i turystyki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia mieszkańców.

Zdjęcia