zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy Czorsztyn - Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia na 2023 rok.

Informacja Wójta Gminy Czorsztyn - Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia na 2023 rok.

Treść

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że zgodnie z § 8. ust 1 pkt. 1 i § 21. ust 4 pkt. 1 Uchwały nr XXXI/291/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody pieniężnej lub wyróżnienia na 2023 rok należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach (Sekretariat Urzędu) do dnia 30 marca 2023 r. (czwartek) do godz. 15:30.