spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – jako regionalny Partner Korpusu Solidarności ogłosiło konkurs na MINI GRANTY!

Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – jako regionalny Partner Korpusu Solidarności ogłosiło konkurs na MINI GRANTY!

Treść

Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – jako regionalny Partner Korpusu Solidarności ogłosiło konkurs na MINI GRANTY!

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw zorganizowanych na rzecz środowiska lokalnego oraz promocja idei Korpusu Solidarności na terenie województwa małopolskiego. WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 1000 zł na każdy MINI GRANT! Wnioski można składać od 2 do 16 marca br. do godz. 12:00.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE GRANTU?

zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego opiekuna projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności.

Adresatami działań muszą być osoby przebywające na terenie woj. Małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 22.03.2023r. do 30.06.2023r.

Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej - https://www.sc.org.pl/mini-granty-dla-wolontariuszy-konkurs-korpusu-solidarnosci-2023/