spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Informacja o planowanych na terenie Gminy Czorsztyn kontrolach palenisk domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej

Informacja o planowanych na terenie Gminy Czorsztyn kontrolach palenisk domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej

Treść

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, gmina zobowiązana jest do przeprowadzania na swoim terenie kontroli, dotyczących przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw. Kontrolę prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Czorsztyn na podstawie udzielonego upoważnienia do kontroli. Podczas kontroli pracownicy Urzędu dodatkowo będą informowali o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła oraz przedstawią założenia uchwały antysmogowej województwa małopolskiego, która obowiązuje od 2017 roku. W 2023 roku Gmina Czorsztyn ma obowiązek przeprowadzenia kontroli w 120 nieruchomościach.

Czynności kontrolne wykonywane będą w obecności właściciela nieruchomości lub jej użytkownika (ustalonego na mocy umowy najmu/dzierżawy) lub innej osoby dorosłej zamieszkującej nieruchomość, którzy zobowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli.

Podczas kontroli sprawdzeniu podlegać bedą urządzenia grzewcze: w szczególności kocioł, piec, kominek w następującym zakresie:

1)    klasa kotła (zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe);

2)    zgodność miejscowego ogrzewacza pomieszczeń z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe);

3)    najbliższe otoczenie pieca, obecność odpadów w otoczeniu urządzenia grzewczego;

4)    skład opału;

5)    dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych (świadectwo jakości paliwa stałego) i jego zgodności z uchwałą antysmogową;

6)    dokumentacja potwierdzająca klasę urządzenia grzewczego i zgodności z uchwałą antysmogową.