zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Treść

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 4 listopada można składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego to:

1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 r.

1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie
o dodatku węglowym oraz złoży oświadczenie, że ona ani żaden członek jej gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Zakup preferencyjny węgla nastąpi na podstawie wniosku składanego do gminy na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Proces sprzedaży węgla będą obsługiwać przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy, zajmujące się sprzedażą opału. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec (kupujący).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy pok. nr 29 II piętro, bądź drogą elektroniczną przez e-PUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrzynki e-PUAP: /jgibd8640j/skrytka

Więcej informacji w sprawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 29 II piętro lub pod nr 18/52-182-06 w godzinach pracy Urzędu (sprawę prowadzi Waldemar Pasich).

Poniżej wniosek do pobrania: