spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

konsultacje publiczne przeprowadzane przez KE

konsultacje publiczne przeprowadzane przez KE

Treść

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy, że do 5 października br. trwają konsultacje publiczne przeprowadzane przez KE, dotyczące ustaleń przyjętych przez Komitet ds. Zgodności z Konwencją z Aarhus w sprawie ACCC/C/2015/128 w zakresie pomocy publicznej:

https://ec.europa.eu/.../13462-Komitet-ds-Przestrzegania...

17 marca 2021 r. Komitet ds. Zgodności w ramach Konwencji z Aarhus (ACCC), w następstwie skargi ze strony organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska (NGO) stwierdził w sprawie ACCC/C/2015/128, że obecne możliwości dla członków społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska) podważenia decyzji Komisji dotyczącej pomocy państwa naruszającej unijne prawo ochrony środowiska są sprzeczne z zobowiązaniami UE wynikającymi z konwencji z Aarhus.

12 lipca 2021 r., w kontekście zmiany rozporządzenia UE z Aarhus, Komisja wydała oświadczenie, w którym zobowiązała się do podjęcia działań następczych w związku z powyższą sprawą ACCC i m.in. przeprowadzenia analizy konsekwencji ustaleń ACCC i oceny dostępnych opcji do końca 2022 r. To właśnie jest przedmiotem obecnych konsultacji.

Konsekwencje ww. ustaleń, które dotyczą możliwości kwestionowania przez organizacje pozarządowe zgodności decyzji KE dotyczących pomocy publicznej z prawem ochrony środowiska UE, są szczególnie istotne w kontekście obecnego kryzysu energetycznego oraz możliwości udzielania pomocy publicznej zgodnej z TCF, ale będą miały istotny wpływ na każdą decyzję Komisji Europejskiej dot. pomocy publicznej mającej wpływ na środowisko (nieuniknione wydaje się wydłużenie czasu uzyskiwania takiej decyzji KE).

Z powyższych względów zachęcamy do samodzielnego wypełnienia kwestionariusza przygotowanego przez KE (UOKiK nie przygotowuje w tym zakresie stanowiska rządu). W ww. kwestionariuszu KE przedstawia m.in. trzy propozycje możliwych rozwiązań (roboczą, poglądową wersję kwestionariusza przekazuję w załączeniu).

Wypełnienie kwestionariusza możliwe jest tutaj:

https://ec.europa.eu/.../13462.../public-consultation_pl