sr1
zan1
jez
ug
1w
wedkarze
zachód
sc
r1
boc1
Przejdź do stopki

Zmarł ks. Czesław Jakóbczyk – emerytowany proboszcz parafii Sromowce Niżne i rezydent w tej parafii

Zmarł ks. Czesław Jakóbczyk – emerytowany proboszcz parafii Sromowce Niżne i rezydent w tej parafii

Treść

Zmarł ks. Czesław Jakóbczyk – emerytowany proboszcz parafii Sromowce Niżne i rezydent w tej parafii

W dniu 7 września 1967 roku został mianowany administratorem parafii pw. Narodzenia NMP w Sromowcach Niżnych, a z dniem 5 grudnia 1968 roku proboszczem tejże parafii. Urząd proboszcza parafii Sromowce Niżne pełnił do 19 sierpnia 2005 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1969 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1983 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1995 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie, zaś w 2017 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

źródło: Diecezja Tarnowska

Zdjęcia z Mszy św. pogrzebowej pod przewodnictwem ks. Bp Andrzeja Jeża, która odbyła się 26 września 2022 r. znajdują się na stronie: https://www.parafiasromowce.webd.pl/galeria/ks_Jakobczyk/ks_Jakobczyk.html