spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia

Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia

Treść

    Uprzejmie informujemy, że Fundacja Towarzyszenia Rodzinie rozpoczyna Projekt pt.:
„Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.”

   Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Młode Mamy – Pomagamy!” Celem projektu jest udzielenie pomocy i wsparcia samotnym kobietom w ciąży oraz samotnie wychowującym dziecko w wieku do 1-go roku życia.

   Macierzyństwo jest punktem zwrotnym w życiu kobiety, kiedy kobieta zostaje sama z dzieckiem doświadczenie to staje się niezwykle trudne. Bez względu na okoliczności samotnego macierzyństwa kobieta potrzebuje wiele troski i wsparcia w szczególności podczas ciąży i w pierwszych miesiącach życia dziecka. Beneficjentki projektu otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju więzi z dzieckiem już w okresie ciąży do pierwszego roku życia dziecka.

Mama, która zakwalifikuje się do projektu, będzie mogła skorzystać z:

- konsultacji diagnostycznych,
- wsparcia psychoterapeutycznego,
- metody analizy więzi prenatalnej wspierającej więź przedurodzeniową matki z dzieckiem,
- warsztatów i prelekcji psychoedukacyjnych wspierających kompetencje rodzicielskie,
- grupowych zajęć terapeutycznych z elementami arteterapii.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Świadczona pomoc w ramach Projektu będzie realizowana od 1 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

   Działania przewidziane w projekcie są kompatybilne z działaniami Fundacji w obszarze pracy z samotnymi kobietami w ciąży i po urodzeniu dziecka. Fundacja prowadzi DSM na ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie oraz na zlecenie Archidiecezji Krakowskiej realizuje wsparcie psychologiczne dla kobiet w DSM w Wadowicach.

Dane do kontaktu:
e-mail: projekty@ftrodzinie.pl
https://ftrodzinie.pl/projekt-mamy-daja-rade/

Zapisy telefonicznie lub przez formularz:
https://forms.gle/Wh2Jc5pjzCnbBVCe7
tel. 780 169 179

Źródło: Fundacja Towarzyszenia Rodzinie