sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Remont dróg gminnych – ul. Słowackiego, Krasińskiego, Chopina, Żeromskiego, Kraszewskiego w miejscowości Maniowy oraz przebudowa ul. Zamkowej w Czorsztynie

Treść

W związku z zakończeniem remontu na ulicy Chopina, ekipa budowlana z firmy ZIBUD Sp. z o.o. spółka komandytowa z Kamienicy rozpoczyna przygotowania do prac remontowych na ulicy Krasińskiego w Maniowach.

Zakres robót będzie obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej, odtworzenie chodników oraz nawierzchni asfaltowej.

Środki na remont pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w ramach zadania „Remont dróg gminnych – ul. Słowackiego, Krasińskiego, Chopina, Żeromskiego, Kraszewskiego w miejscowości Maniowy oraz przebudowa ul. Zamkowej w Czorsztynie”. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 5%, pochodzi ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.

Ulica Krasińskiego, to ostatnia ulica, która zostanie wyremontowana w ramach ww. zadania.

Przepraszamy za utrudnienia związane z rozpoczętym remontem. Jednoczenie prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie wynikające z prowadzonych prac i niepozastawianie samochodów na chodnikach.


28 marca 2024 r. na ulicy Chopina w Maniowach zakończyły się prace remontowe. Położono dwie warstwy podbudowy zasadniczej oraz glasstar, czyli siatkę z włókien szklanych i geokompozytów, która ma za zadanie wzmocnić nawierzchnię pod gorącą mieszanką asfaltową. Ostatnim elementem prac remontowych było ułożenie ścieralnej warstwy asfaltu.  

Zakres robót, podobnie jak w przypadku remontu ulic Słowackiego czy Żeromskiego, obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, remont linii wodociągowej, przebudowę instalacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, oraz chodnika.

Przypominamy, że wykonanie prac remontowych ulic jest możliwe dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 5 procent, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.

Mamy nadzieję, że wyremontowana ulica Chopina będzie służyła mieszkańcom przez wiele lat.


Kolejne ulice w Maniowach są remontowane. Ekipa budowlana z firmy ZIBUD Sp. z o.o. spółka komandytowa z Kamienicy rozpoczęła remont na ulicy Kraszewskiego w Maniowach. 

Zakres robót będzie obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz chodników.

Środki na remont ulicy pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”.

W ramach tego zadania wyremontowane zostały ulice Słowackiego i Żeromskiego w Maniowach oraz ulica Zamkowa w Czorsztynie. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10%, pochodzi ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.


Sprzyjające warunki atmosferyczne oraz dobra pogoda spowodowały, że firma ZIBUD Sp.
z o.o., spółka komandytowa z Kamienicy, kontynuuje rozpoczęte we wrześniu ub.r. prace remontowe na ulicy Chopina w Maniowach.

W zeszłym roku wykonano prace rozbiórkowe chodników i poboczy oraz remont linii wodociągowej. Kolejne etapy prac będą dotyczyć m.in. przebudowy kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz chodników.

Środki na remont ulicy pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w ramach zadania „Remont dróg gminnych – ul.: Słowackiego, Krasińskiego, Chopina, Żeromskiego, Kraszewskiego w miejscowości Maniowy oraz przebudowa ul. Zamkowej w Czorsztynie”.

W ramach tego zadania, wyremontowane zostały w zeszłym roku ulice Słowackiego i Żeromskiego w Maniowach oraz ulica Zamkowa w Czorsztynie. Trwają również prace remontowe na ulicy Kraszewskiego w Maniowach.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10%, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.


Kolejne ulice w Maniowach są remontowane. Ekipa budowlana z firmy ZIBUD Sp. z o.o., spółka komandytowa z Kamienicy kończy prace remontowe na ulicach Słowackiego, Żeromskiego oraz Gorczańskiej – na odcinku prowadzącym do Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach. Rozpoczęły się natomiast prace na ulicy Chopina w Maniowach.

Zakres robót będzie obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz chodników.

Środki na remont ulicy pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”.

W ramach tego zadania wyremontowana została także ulica Zamkowa w Czorsztynie. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10 procent, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.


Prace remontowe na dwóch ulicach w Maniowach są już prawie na ukończeniu.

Na ulicach Żeromskiego i Słowackiego w Maniowach położono dwie warstwy podbudowy zasadniczej oraz glasstar, czyli siatkę z włókien szklanych i geokompozytów, która ma za zadanie wzmocnić nawierzchnię pod gorącą mieszankę asfaltową.

Ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu zostanie ułożona w przyszłym tygodniu, po wykonaniu regulacji studzienek rewizyjnych.

Przypominamy, że wykonanie prac remontowych ulic jest możliwe dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę instalacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej oraz chodnika. W ramach tego zadania wyremontowane zostaną kolejne ulice w Maniowach: Krasińskiego i Chopina i Kraszewskiego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10 procent, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.


Dwa tygodnie temu informowaliśmy Was o pracach remontowych na ulicy Słowackiego w Maniowach.

Podobnie jak na ulicy Żeromskiego czy ulicy Zamkowej w Czorsztynie, dzięki przyznanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”, możliwe jest wykonanie prac remontowych, które poprawią komfort poruszania się po ulicach. W ramach tego zadania wyremontowane zostaną jeszcze ulice: Krasińskiego, Chopina i Kraszewskiego w Maniowach. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10 procent, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.

Zanim został ułożony nowy chodnik, przebudowana została kanalizacja deszczowa, wymieniono krawężniki i obrzeża, a obecnie, ekipa pracuje nad nowym poboczem. Ulica zyska też nową nawierzchnię asfaltową.


Kolejne ulice w Gminie Czorsztyn nabierają nowego wyglądu. Tym razem zapraszamy na ulicę Zamkową w Czorsztynie.

Dzięki przyznanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”, możliwe jest wykonanie prac remontowych, które obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz chodników. Dodatkowo wzmocniona została skarpa i przebudowany został mur oporowy wzdłuż fragmentu ulicy Zamkowej.

W ramach tego zadania wyremontowane zostaną również ulice: Słowackiego, Krasińskiego, Chopina, Żeromskiego i Kraszewskiego w Maniowach. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10% została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.

Za nowy wygląd ulic w naszej Gminie odpowiada firma ZIBUD Sp. z o.o., spółka komandytowa z Kamienicy.


Mieszkańcy ulicy Żeromskiego w Maniowach oraz turyści, już wkrótce będą w pełni mogli korzystać z nowo wyremontowanej ulicy.

Dzięki przyznanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych środkom finansowym w ramach zadania „Remont dróg gminnych”, możliwe było wykonanie prac remontowych. Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodników i poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę krawężników i obrzeży, remont linii wodociągowej oraz chodnika. Do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni asfaltowej i wykonanie pobocza. W ramach tego zadania wyremontowane zostaną kolejne ulice w Maniowach: Słowackiego, Krasińskiego, Chopina i Kraszewskiego. Podobnie jak na ulicy Żeromskiego w Maniowach, dobiega końca remont na ulicy Zamkowej w Czorsztynie.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6 627 296,00 zł, pozostała część funduszy w wysokości zaledwie 10 procent, została dołożona ze środków własnych Gminy Czorsztyn. Wartość inwestycji zamyka się w kwocie 6 976 101,84 zł.