Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania 7.3. Gospodarka Odpadami
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Gmina Czorsztyn w dniu 30.03.2010r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 7.3. Gospodarka Odpadami MRPO na lata 2007-2013 na projekt pt. „Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn”

Wartość całkowita projektu 890 000 zł w tym dofinansowanie 727 600 zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • zakup samochodu (śmieciarki) do selektywnej zbiórki odpadów,
 • zakup ciągnika z przyczepą,
 • zakup kontenerów – 15 szt.
 • wydanie broszury dot. prawidłowego gospodarowania odpadami
 • organizację konkursów dot. wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół
 • artykuły promocyjne w prasie, broszury promocyjne, plakaty,
 • zakup worków na odpady segregowane ( szkło, plastik, papier)
 • zakup harmonogramów selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców

Maniowy, 2010-06-11

W dniu 11.06.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”.


Maniowy, 2010-06-25

W dniu 25.06.2010r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta, firmy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ, a także jest najkorzystniejsza cenowo.


Maniowy, 2010-07-12

W dniu 12.07.2010r. Gmina Czorsztyn z/s Maniowach podpisała z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Marka i typ podwozia: MAN TGM 18.250 4x2BL
 • Marka i typ zabudowy: EKOCEL MEDIUM 16
 • Rok produkcji podwozia i zabudowy 2010.
 • Kwota umowy: 597 800 zł brutto.

Maniowy, 2010-07-16

W dniu 16.07.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Ciągnik z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”.


Maniowy, 2010-07-28

W dniu 28.07.2010r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych unieważniono przetarg nieograniczony na „Ciągnik z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferent został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia ponieważ nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy- ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający unieważnił postępowanie.


Maniowy, 2010-07-28

W dniu 28.07.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”.


Maniowy, 2010-08-04

W dniu 8.04.2010r. zrealizowana została dostawa fabrycznie nowego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Man TGM 18.250 4x2 BL, zabudowa EKOCEL MEDIUM 16. Samochód wyposażony jest w silnik wysokoprężny, o pojemności 6871 cm3, mocy 184 kW, emisja spalin zgodna z normą EURO 5, o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton, pojemność skrzyni ładunkowej - 16 m³. Rok produkcji pojazdu 2010 rok.

Zdjęcia:


Maniowy, 2010-08-06

W dniu 6.08.2010r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zakup ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta, firmy Handlowo-Usługowej Traktor-Serwis Marek Krajewski, Stara Wieś 360, 34-600 Limanowa, oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ, a także jest najkorzystniejsza cenowo.


Maniowy, 2010-08-13

W dniu 13.08.2010r. Gmina Czorsztyn z/s Maniowach podpisała z firmą Handlowo-Usługową Traktor-Serwis Marek Krajewski, Stara Wieś 360, 34-600 Limanowa umowę na dostawę fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Marka i typ ciągnika: Zetor Proxima Plus 105
 • Marka i typ przyczepy: Pronar T654/1
 • Rok produkcji ciągnika i przyczepy 2010.

Kwota umowy: 199 680 zł brutto.


Maniowy, 2010-09-23

W dniu 23.09.2010r. zrealizowana została dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów:

 • Ciągnik Zetor Proxima Plus 105, wyposażony w silnik Zetor 1305 TIER III A, poj. 4156 cm3, o mocy 74 kW/ 100 KM, z ładowaczem czołowym oraz przyczepą Pronar T654/1, o pojemności ładunkowej 6,2 m3, ładowności 3,5 tony, z trójstronnym system wywrotu, Rok produkcji ciągnika i przyczepy - 2010.

Zdjęcia:


Maniowy, 2010-10-07

W dniu 7.10.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup pojemników i kontenerów na odpady segregowane”.


Maniowy, 2010-10-18

W dniu 18.10.2010r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zakup pojemników i kontenerów na odpady segregowane”. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę OTTO (Poland) ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa. Oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ, a także jest najkorzystniejsza cenowo.


Maniowy, 2010-10-28

W dniu 28.10.2010r. zrealizowana została dostawa pojemników i kontenerów na odpady segregowane, o wartości 21 228,00 zł brutto:

 • 12 szt. pojemników 1100l (w tym: 4 szt. na szkło, 4 szt. na plastik, 4 szt. na makulaturę)
 • 3 szt. kontenerów 7m3 (w tym: 1 szt. na szkło, 1 szt. na plastik, 1 szt. na makulaturę)
 • Rok produkcji pojemników i kontenerów - 2010.

Zdjęcia:


Maniowy, 2010-11-12

W dniu 12.11.2010r. niedawno zakupiona śmieciarka MAN otrzymała nowy wygląd: ozdobiły ją m.in. rysunki o tematyce ekologicznej, hasło: „Nasze śmieci w naszych rękach" oraz umieszczone zostały prace uczniów uczestniczących w konkursie „Segreguj odpady”.

Fot:


Maniowy, 2010-11-18

W dniu 18.11.2010r. rozdano nagrody dla uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział w konkursie „SEGREGUJ ODPADY”.

Konkurs ogłoszony został w 3 kategoriach:

 • Kategoria I - Klasa I-III (Szkoły Podstawowe) - przygotowanie plakatu promującego ideę segregowania odpadów na terenie Gminy Czorsztyn.
 • Kategoria II – Klasa IV-VI (Szkoły Podstawowe) - przygotowanie pracy wykonanej w całości z surowców wtórnych, tematyka prac dowolna.
 • Kategoria III – Uczniowie gimnazjów- przygotowanie symbolu, znaku, logo promującego ideę segregowanie odpadów na terenie Gminy Czorsztyn.

Na konkurs, wpłynęło 30 prac plastycznych ze szkół podstawowych , gimnazja nie zgłosiły prac.

W kategorii I (klasy I-III):

Przygotowanie plakatu promującego ideę segregowania odpadów na terenie Gminy Czorsztyn.

I miejsce: Urszula Antolec

 • praca „Recykling odmienił moje życie”, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne.
 • Nagrody :Dyplom, Aparat fotograficzny: Sony, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

II miejsce: Paweł Świątkowski

 • praca „W Gminie Czorsztyn dorośli i dzieci segregują śmieci”, Szkoła Podstawowa Kluszkowce.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

III miejsce: Aleksandra Regiec

 • praca „ Nasze śmieci w naszych rękach” Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

WYRÓŻNIENIA:

Ze względu na ogromne zaangażowanie uczniów oraz wysoki poziom artystyczny prac wyróżnienia otrzymały wszystkie złożone prace.

Nagrody: Dyplom, Album, PenDrive, Słodycze.

 • Maria Janczy i Agnieszka Janczy, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Paulina Janczy i Julia Raducka, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Patrycja Janczy i Marta Janczy, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Zuzanna Kozub i Alicja Janczy, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Paweł Sproch i Szymon Bańkosz, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Wiktoria Migdał, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Emilia Cichoń, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Patryk Golec i Marcin Piątek, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Wiktoria Kaczmarczyk, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Karolina Milaniak, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Izabela Poręba, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Julia Krężel, Szkoła Podstawowa Kluszkowce,
 • Patrycja Plewa, Szkoła Podstawowa Kluszkowce.

W kategorii II (klasy IV-VI):

I miejsce: Dominika Groń i Donata Kowalczyk

 • praca „Ala i As”, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne.
 • Nagrody :Dyplom, Aparat fotograficzny: Sony, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

II miejsce: Patrycja Kozioł

 • praca „Lalka”, Szkoła Podstawowa Maniowy.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

III miejsce: Dagmara Jabłońska

 • praca „ Lokomotywa”, Szkoła Podstawowa Maniowy.
 • Nagrody: Dyplom, Aparat fotograficzny: Kodak, Karta SD, Album, PenDrive, Słodycze.

WYRÓŻNIENIA:

Ze względu na ogromne zaangażowanie uczniów oraz wysoki poziom artystyczny prac wyróżnienia otrzymały wszystkie złożone prace.

Nagrody: Dyplom, Album, PenDrive, Słodycze.

 • Dominika Palczewska, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Paulina Chmiel i Aleksandra Chmiel, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Artur Dębski, Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne,
 • Kamila Borzęcka i Patryk Kowalczyk, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Anna Regiec i Aleksandra Regiec, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Natalia Laskowska i Natalia Borzęcka, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Marcin Regiec i Szymon Kacik, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Piotr Cichoń i Adrian Regiec, Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne,
 • Kornelia Trybunia, Szkoła Podstawowa Maniowy,
 • Karolina Konopka, Szkoła Podstawowa Maniowy,
 • Patrycja Bednarczyk, Szkoła Podstawowa Maniowy,

FOTOGALERIA:
"Segreguj odpady"


Maniowy, 2010-11-25

W dniu 25.11.2010r. zakończyła się realizacja rzeczowa projektu.


Maniowy, 2011-01-17

Gmina Czorsztyn w dniu podpisała aneks do umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 7.3. Gospodarka Odpadami MRPO na lata 2007-2013 na projekt pt. „Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn”. Aneks uwzględnia wielkość faktycznie poniesionych kosztów.

Wartość całkowita projektu 855 464,34 zł, w tym dofinansowanie 721 027,24 zł.


 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 03 Gru 2021-6 °
-3.1 °C04 Gru
-1.0 °C05 Gru
-4.5 °C06 Gru
-5.7 °C07 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia