Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVII sesji.

4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.

5. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021-2024.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu Miasteczka Ruchu Rowerowego w miejscowości Maniowy.

Opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Czorsztyn.

Opiniuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie sesji.

 

XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (tj. piątek) o godz. 0900, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

/-/ Andrzej Sproch

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 06 Gru 2021-1 °
-5.1 °C07 Gru
-7.1 °C08 Gru
-4.7 °C09 Gru
-0.9 °C10 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia