Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

kliknij by przejść do samospisu

 


 

Spis powszechny – ważne informacje

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Czy muszę się spisać?

TAK - Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl
i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu Gminne Biuro Spisowe w Gminie Czorsztyn przygotował specjalne miejsce, gdzie można dokonać samospisu.

Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu  w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3 pok. nr 1 (parter). Stanowisko jest czynne w godzinach pracy tutejszego Urzędu po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę pod nr telefonu 572 188 517. Urząd Gminy poprzez wyznaczonych pracowników zapewnia wsparcie merytoryczne
i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Najczęściej zadawane pytania:

Nie mogę wykonać samospisu internetowego?

 • Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Nie mogę spisać się przez internet ani przez telefon?

 • Skontaktuję się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa o NSP 2021. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Gdzie mogę sprawdzić, o co zostanę zapytany? Zweryfikować rachmistrza?

 • Wejdź na spis.gov.pl Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99. W trakcie spisu zostaniemy zapytani m.in. o nasze dane, adres zamieszkania, dane osoby w mieszkaniu, relacje rodzinne. Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie.

Czy małoletnie dzieci są objęte spisem?

 • Osoby małoletnie także są objęte spisem i powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów.

Czy spisując siebie mogę spisać wszystkich współmieszkańców?

 • Tak osoba spisująca siebie (reprezentant) wypełnia cały formularz spisowy do końca (formularz mieszkaniowy razem z formularzami osobowymi wszystkich osób w mieszkaniu) i na zakończeniu spisu otrzyma informację o Podsumowaniu samospisu. Jeżeli respondent wybierze przycisk „ZAKOŃCZ SAMOSPIS” i odpowiedź „TAK” oznacza to zgodnie z komunikatem, że jego obowiązek udziału w spisie został dopełniony i nie będzie miał możliwości modyfikacji danych. Obowiązek ten jest również spełniony przez wszystkie osoby, które spisał reprezentant.

Gminne Biuro Spisowe w Gminie Czorsztyn pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

 • 18 2750070 w godzinach pracy Urzędu
 • 572 188 517  w godzinach 8-20 w dni robocze 

Maniowy, dnia 08.04.2021 r. 


 

Narodowy Spis Powszechny już się rozpoczął !

Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności - realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań.

Udział w spisie jest obowiązkowy!

Jak się spisać?

SAMOSPIS INTERNETOWY

Samospis internetowy polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla wygody i bezpieczeństwa umożliwiony jest także kontakt telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 można się spisać, gdy nie posiadają Państwo dostępu do Internetu.

GMINNE BIURO SPISOWE

Przez cały czas trwania spisu można skorzystać skorzystać z przygotowanego stanowiska do przeprowadzenia samospisu, które znajduje się w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3 pok. nr 1 (parter). Stanowisko jest czynne od 1 kwietnia 2021 roku w godzinach pracy tutejszego Urzędu. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze stanowiska, z uwagi na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, powinny skontaktować się z Urzędem po nr tel. 18 27 500 70 – 71 wewn. 104, 109,  lub 114 w celu ustalenia dogodnej godziny samospiu.  Pracownicy udostępnią komputer oraz w razie potrzeby pomogą w wypełnieniu formularza.

SPISANIE PRZEZ RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

 • wywiadu telefonicznego,
 • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania samospisu samodzielnie lub za pomocą Gminnego Biura Spisowego.

Zapewniamy, że wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

 Maniowy, dnia 01.04.2021 r.


O co zapytają w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań?

Gminne Biuro Spisowe w Gminie Czorsztyn informuję, że na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały opublikowane pytania z formularza spisowego do NSP 2021 - O co zapytamy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i zagadnieniami, jakie zostaną poruszone w NSP 2021.

spis ludności - ulotka pytania.jpg


NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

 Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

 Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

 Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 Metody przekazywania danych:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

 Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

 Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

 Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

 Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl

rodzina wielopokoleniowa na niebieskim tle

Maniowy, dnia 12.02.2021 r.


Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych w Gminie Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 16 Kwi 20213 °
4.5 °C17 Kwi
5.6 °C18 Kwi
7.2 °C19 Kwi
6.2 °C20 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia