Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn


 WYMIANA PIECY  WĘGLOWYCH NA NOWE EKOLOGICZNE KOTŁY NA BIOMASĘ

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPRna wymianę 75 starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne kotły ekologiczne na biomasę spełniające wymagania klasy V według normy PN-EN 303-5:2012 oraz normę ekoprojektu.

Wartość projektu wynosi 1 137 185,00 zł. w tym dofinansowanie wynosi: 1 119 748,00zł.

Planowany termin wymiany kotłów – do dnia 30.09.2020 r.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie  nie więcej jednak niż 8 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; oraz do 6 000,00 zł do modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z założeniami Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

 1. poddanie się Wnioskodawcy audytowi energetycznemu, który stwierdzi potrzebę ewentualnego wykonania modernizacji energetycznej Budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny (ocena zostanie przeprowadzona przez Audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski oraz według metodyki wynikającej z Programu).
 2. przyjęcie minimalnego standardu efektywności energetycznej Budynku, którego spełnienie oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej Budynku. Wskaźnik zostanie wyliczony zgodnie z założeniami określonymi w Programie. W przypadku zabytkowych Budynków możliwe jest odstąpienie od audytu energetycznego i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła — jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie.
 3. obowiązek likwidacji Starego źródła ciepła i potwierdzenie jego bezpiecznego unieszkodliwienia.
 4. obowiązek wymiany dotychczasowych kotłów wyłącznie na:
 • nowe ekologiczne kotły węglowe spełniające wymagania klasy V według normy PN-EN 303-5:2012
 • kotły nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie oraz będą charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • 5. zasady eksploatacji urządzeń grzewczych w zakresie:
 • użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w Budynku;
 • braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt);
 • przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa.
 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 24 Paź 20185 °
-0.7 °C25 Paź
-2.7 °C26 Paź
4.2 °C27 Paź
8.2 °C28 Paź

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia